Sieradz

Na wycieczkę do miasta

Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że Sieradz to miasto, które nieustannie rozkwita. Rozwinięty przemysł, infrastruktura, baza gastronomiczno-noclegowa. To tylko niektóre aspekty, które przyciągają tutaj…

Jest praca w edukacji

Przemysłowy charakter regionu i liczne tereny rolnicze to tylko dwie składowe sieradzkiego rynku pracy. Kolejna dziedzina, która gwarantuje mieszkańcom zatrudnienie to edukacja. Jednak praca jest…

Po pracę do Sieradza

W środkowej Polsce na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą w Kotlinie Sieradzkiej zlokalizowany jest Sieradz. Miasto, którego powierzchnia obejmuje 51,22 km². Z kolei liczba mieszkańców dobiega…