Rynek pracy w województwie łódzkim

Stopa bezrobocia w województwie na koniec maja 2017 roku kształtowała się na poziomie  8%. Najwięcej osób, które nie były aktywne zawodowo odnotowano w Kutnie 11,2%. Z kolei najniższym wskaźnikiem może pochwalić się Rawa Mazowiecka 5,1%.

Optymistyczne prognozy

Badania realizowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Bilans Kapitału Ludzkiego pokazały, że rokowania dla województwa w zakresie rynku pracy można uznać za optymistyczne. Przedsiębiorcy zgłaszają coraz większe chęci powiększania swoich zespołów poprzez zatrudnianie nowych pracowników.  Prawie 1/5 respondentów zadeklarowała taką chęć w momencie przeprowadzania badania. Natomiast 23% planuje rekrutację w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Kto poszukuje rąk do pracy

Sektory, które charakteryzują się największym deficytem pracowników to przemysł i górnictwo 27% oraz budownictwo i transport 24%. Fakt braku osób do pracy zgłaszała także branża handlowa i gastronomiczna 19%. Tuż za nimi uplasowały się w rankingu usługi specjalistyczne 16%. W najmniejszym stopniu poszukiwani byli ludzie z dziedziny opieki zdrowotnej i pomocy społecznej- 9% a także edukacji  – zaledwie 6%.

Duże przedsiębiorstwa w największej mierze poszukują specjalistów i wykfalifikowanych pracowników niższych szczebli. Z kolei najmniejszym zainteresowaniem cieszy się kadra zarządzająca i pracownicy biurowi. Ponad połowa przedsiębiorców jest zadowolona z poziomu kompetencji osób, którym dają zatrudnienie. Z kolei 39% jest usatysfakcjonowanych, niemniej jednak nie wyklucza dodatkowych szkoleń. Zaledwie 2% badanych nie wyraża zadowolenia z poziomu wiedzy i umiejętności swoich pracowników.

Regionalna młodzież

Fakt, iż sukcesywnie wchodzi na rynek pracy pokolenie, które z założenia jest roszczeniowym powoduje największy stopień bezrobocia właśnie w tym przedziale wiekowym. Młodzi narzekają na brak odpowiednich ofert w najbliższej okolicy. Niewielu spośród nich wyraża chęć dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

Z kolei duży odsetek studentów powoduje, że pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają młodych w sezonie wakacyjnym. Spora część przedsiębiorców decyduje się także na przedłużenie współpracy na kolejne miesiące. Pod warunkiem oczywiście, że zatrudniony wyraża taką chęć. Warto podkreślić, że proces zatrudnienia najmłodszych pracowników odbywa się w dużej mierze poprzez agencje pośrednictwa pracy. Tak jest chociażby w przypadku wykładania towarów w marketach czy pracy w charakterze hostessy. Dlatego też osoby, które mają przed sobą wybór pierwszej pracy, bardzo często udają się właśnie do takich instytucji.

Działalność rolnicza

Wykorzystując dogodne warunki klimatyczne oraz tereny równinne na północy regionu, część mieszkańców wsi podejmuje się prowadzenia działalności rolniczej. Stanowi to doskonałą alternatywę dla zatrudnienia w odległych metropoliach. Dodatkowo sprawia, że ludzie ci nie są zmuszeni do zasilania szeregu osób bezrobotnych.

Alternatywne formy zatrudnienia

Osoby przedsiębiorcze często podejmują decyzję odnośnie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tym celu posiłkują się także różnego rodzaju dofinansowaniami. Środki najczęściej pochodzą ze wsparcia unijnego. Niestety część przedsięwzięć nie funkcjonuje długo. Jako jeden z najczęstszych powodów zawieszenia działalności, mieszkańcy wskazują zbyt duże obciążenia podatkowe.

A to ciekawe

W województwie łódzkim znaleźć można Pracę… Taką nazwę nosi jedna z miejscowości zlokalizowana na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w powiecie piotrkowskim.

Władze podejmują szereg licznych inicjatyw, które pomagają mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy. Na terenie województwa odbywają się m.in. liczne targi pracy, które dają możliwość osobom poszukującym zatrudnienia na „oswojenie” się z wymagającymi pracodawcami.