Po pracę do Sieradza

Po pracę do Sieradza

W środkowej Polsce na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą w Kotlinie Sieradzkiej zlokalizowany jest Sieradz. Miasto, którego powierzchnia obejmuje 51,22 km². Z kolei liczba mieszkańców dobiega 43 tysięcy. Pod koniec XVI wieku było to miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego. Pierwsza wzmianka o Sieradzu pochodzi z Bulli gnieźnieńskiej z roku 1136, gdzie miasto wymieniane jest jako gród kasztelański, jednak badania archeologiczne wskazują, że osada mogła być założona już w XI wieku. Prawa miejskie zostały nadane w pierwszej połowie wieku XIII. Jednak data nie jest precyzyjnie określona. Było to prawdopodobnie pomiędzy 1247 a 1255 rokiem.

Szczodry rynek pracy

Co ciekawe, aż 64% powierzchni miasta zajmują tereny rolnicze. Niemniej jednak miasto posiada przemysłowy charakter. Na jego olbrzymi potencjał gospodarczy składa się przeszło 4300 przedsiębiorstw gospodarczych. Z czego spory odsetek to inwestycje zagraniczne. Branże, w które w głównej mierze jest ulokowany kapitał to: budowlana, spożywcza, samochodowa, elektroniczna, handlowa, farmaceutyczna oraz tekstylna. Ponadto duży wzrost odnotowuje również handel i sprzedaż nieruchomości. Ostatni aspekt nie powinien raczej nikogo dziwić. Ludzie, widząc sporo miejsc pracy, stosunkowo chętnie osiedlają się tutaj na stałe. Dzięki temu zwiększają popyt na nowe mieszkania. A to jest siłą napędową dla branży budowlanej. Warto zaznaczyć, że na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, która sukcesywnie jest modernizowana i rozbudowywana.

Dodaj komentarz