Jest praca w edukacji

Jest praca w edukacji

Przemysłowy charakter regionu i liczne tereny rolnicze to tylko dwie składowe sieradzkiego rynku pracy. Kolejna dziedzina, która gwarantuje mieszkańcom zatrudnienie to edukacja. Jednak praca jest nie tylko dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców wczesnoszkolnych.

Kto znajdzie pracę w szkolnictwie

Na bogatą ofertę edukacyjną w Sieradzu składają się: przedszkola, szkoła artystyczna, szkoły podstawowe, szkoły średnie o zróżnicowanych profilach, szkoły policealne, a także uczelnie wyższe (w większości przypadków są to ośrodki zamiejscowe łódzkich uczelni). Jeżeli ktoś uważa, iż praca w edukacji jest tylko dla nauczycieli to czas wyprowadzić go z błędu. Na początek sekretariaty bądź rektoraty (w przypadku zdobywania wykształcenia wyższego). Są to miejsca, w których dzieje się bardzo dużo. To właśnie tam składane są dokumenty aplikacyjne do danej placówki, wydawane legitymacje, dyplomy czy różnego rodzaju zaświadczenia. To także pracownicy administracyjni trudzą się podczas przyjmowania i weryfikacji dokumentacji stypendialnej. W końcu sekretariat jest najczęściej pierwszym miejscem, do którego udaje się dodzwonić. Zatem pracy jest tam dużo.

Pedagodzy, psychologowie i doradcy zawodowi to kolejna duża grupa osób, które pełnią dyżury w placówkach edukacyjnych. Na ich barkach spoczywają bardzo często rozmaite problemy uczniów, a głównie młodzieży. Oni także pomagają wychowawcom w przypadku tych najbardziej nieposłusznych i krnąbrnych uczniów.

Panie, które karmią, sprzątają i osoby dbające o czystość wokół budynków edukacyjnych. Osoby, bez których miejsca przeznaczone do nauki, wyglądałyby zupełnie inaczej. Ponadto dla dzieci i młodzieży szkoła pozostaje nadal jedynym miejscem, w którym mają możliwość zjedzenia jakiegokolwiek ciepłego posiłku.

Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe np. rytmika, gimnastyka, nauka pływania, języki obce to kolejna spora grupa zatrudnionych w tego typu placówkach. O ile zajęcia rytmiki odbywają się zazwyczaj w przedszkolach, o tyle pozostałe aktywności są bardzo często spotykane na kolejnych szczeblach edukacji.

Dodaj komentarz