Dlaczego warto inwestować w Sieradzu?

Dlaczego warto inwestować w Sieradzu?

Sieradz to jedno z prężniej rozwijających się gospodarczo miejscowości w województwie łódzkim. Z każdym rokiem zwiększa się zaangażowany w nim kapitał zagraniczny, a co za tym idzie, przemysł prężnie się rozwija. Wśród najchętniej wspieranych kapitałem obcym, znajdują się branże: budowlana, samochodowa, elektroniczna, farmaceutyczna oraz tekstylna, ale jest ich znacznie więcej.

Jakie czynniki sprawiają, że to właśnie w Sieradzu chcą inwestować firmy?

Sieradz oferuje bardzo dobre warunki inwestorom, którzy zdecydują się wesprzeć rozwijającą się gospodarkę tego miejsca. Przede wszystkim jest to znacząca ulga podatkowa, która wynika ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Obniżony jest również podatek dochodowy związany z inwestycjami znajdującymi się na terenie specjalnie wydzielonej strefy ekonomicznej. Takie ulgi powodują, że umiejscowienie staje się dużo bardziej konkurencyjne w porównaniu do sąsiednich terenów.

Sieradz kusi jednak nie tylko niższymi podatkami. W mieście tym znajduje się wiele osób chętnych do pracy. Rozwijający się przemysł przyciąga wykwalifikowanych specjalistów, których niekiedy brakuje w innych miejscach. Z drugiej strony łatwo dostępni są również pracownicy, którzy gotowi się wykonywać proste, powtarzalne zajęcia. To powoduje, że inwestor ma szansę nie tylko zarobić więcej ze względu na ulgi podatkowe, ale również na obniżone koszty pracy.

Dodaj komentarz