Od wsi do miasta wielu fabryk

Od wsi do miasta wielu fabryk

Pabianice są w ścisłej czołówce i zajmują trzecie miejsce pod względem liczby mieszkańców w województwie łódzkim. Na koniec roku 2016 ich liczba wynosiła prawie 67 tysięcy. Pod względem wielkości są dopiero na 9. miejscu w województwie. Stąd też gęstość zaludnienia do najmniejszych nie należy.

Własność kościelna

Początkowo Pabianice były wsią, która należała do władz kościelnych. Prawdopodobnie dopiero przełom wieku XIII i XIV to lokacja miasta. Precyzyjna data jednak nie jest znana i można się jej tylko domyślać. W wiekach poprzednich liczba mieszkańców nieustannie wzrastała.

Miasto wielu kultur

Dodatkowo warto podkreślić, że w mieście (podobnie jak i zresztą w stolicy województwa) zetknęły się trzy różne kultury. Poza Polakami, bardzo chętnie przybywali tu Niemcy oraz Żydzi. Wszystko ze względu na miejsca pracy, które dawało ówczesne miasto. Fabryki, które tutaj powstały zostały znacznie rozbudowane po II wojnie światowej. Powstało także wiele nowych zakładów pracy. Niestety okres przejścia z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej był momentem, w którym część przedsiębiorstw została zlikwidowana.

Rynek pracy obecnie

Jednak mimo to obecnie zdecydowana większość mieszkańców kontynuuje zatrudnienie w przemyśle lekkim. Większość przedsiębiorstw, które działają na terenie Pabianic jest w rękach prywatnych inwestorów. Poza wspomnianym już przemysłem lekkim, w mieście rozwijają się również gałęzie przemysłu chemicznego, spożywczego, elektromaszynowego oraz drzewnego.

Komentarz

  1. Pabianice to całkiem fajne miasto 🙂

Dodaj komentarz