Gdzie do pracy w Zelowie

Gdzie do pracy w Zelowie

Zelów to jedno z miast zlokalizowanych w centralno-południowej części województwa łódzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa piotrkowskiego. Aktualna wielkość powierzchni metropolii wynosi 10,75 km². Liczba mieszkańców do najwyższych nie należy i wynosi tylko 7 717.

Miasto w przeszłości

Początki osady sięgają już XIII stulecia. Wówczas były to tereny typowo wiejskie, a ludność zajmowała się głównie rolnictwem. Pierwsza wzmianka o Zelowie pojawiła się w księgach grodzkich w 1441 roku. Pod koniec 1802 roku majątek Zelów, będący wówczas własnością Józefa Świdzińskiego herbu Półkozic, został zakupiony przez przybyłych tu kolonistów czeskich. To właśnie oni zapoczątkowali tkactwo na tych terenach. Przez ponad 100 lat zelowscy Czesi dominowali w tej osadzie, jednak od 2 połowy XIX wieku zaczęli pojawiać się w Zelowie też liczniej Polacy, Niemcy oraz Żydzi. Po zakończeniu I wojny światowej i utworzeniu Czechosłowacji pierwsi zelowscy Czesi zaczęli opuszczać Polskę i wracać do ojczyzny. W roku 1998 Zelów odwiedził ówczesny prezydent Republiki Czeskiej – Václav Havel.

Miasto obecnie

Na terenie miasteczka próżno szukać wielkich koncernów przemysłowych, które mogłyby napędzać gospodarkę. Do dzisiaj działa jednak niewielki przemysł włókienniczy, który poza Zelowem funkcjonuje jeszcze w takich miastach dawnego województwa piotrkowskiego jak: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno.

Dodaj komentarz