Sportowy Wieruszów

Sportowy Wieruszów

Miasto Wieruszów ulokowane jest w strefie przejściowej, od pasa starych gór i wyżyn do krainy wielkich dolin, na tzw. Progu Wieruszowskim. Zakłada się, iż Próg Wieruszowski łączy Wyżynę Śląską ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Oddziela jednocześnie Kotlinę Śląską od Wysoczyzny Kaliskiej. Miasteczko zajmuje niewielką, bo wynoszącą zaledwie 5,98 km² powierzchnię. Liczba wieruszan jest dość imponująca i wynosi około 8 635. Wieruszów leży na ziemi wieluńskiej, na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Prosną, Niesobem i Brzeźnicą. Jest siedzibą władz powiatowych i gminnych.

Rys historyczny

Życie i osadnictwo nad Prosną sięga około 10 tys. lat. Świadczą o tym, chociażby liczne wykopaliska. Przez wiele wieków osada była prywatną własnością wielu bogatych rodów. Nie jest znana dokładna data nadania praw miejskich. Niemniej jednak wiadomo, że przez wzgląd na położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, Wieruszów często padał ofiarą napaści. Z kolei w czasie wojny północnej, przez miasto przechodziły liczne wojska, która także nie oszczędziły miasteczka. Mimo miejskiego charakteru w 1870 roku Wieruszów utracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero w roku 1919. W latach 1955–1975 ranga miasta wzrastała i nastąpił znaczny rozwój przemysłu oraz budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Wieruszów w XXI wieku

Obecnie na terenie miasta działa drobny przemysł i handel. W związku z powyższym liczba miejsc pracy jest dość ograniczona. Dlatego lokalna ludność w dużej mierze trudni się rolnictwem. Co ważne, użytki rolne to aż 68,8% powierzchni gminy. Na terenie miasta działają także liczne kluby sportowe, które w pewnym stopniu również przyczyniają się do zapewnienia miejsc pracy.

Dodaj komentarz