Na staż do Łowicza

Na staż do Łowicza

Na terenie powiatu łowickiego bezrobocie jest zauważalne. Owszem są firmy, które dają zatrudnienie. Jednak nie dla każdego znalazła się praca. W związku z powyższym Urząd Pracy organizuje staże, które są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo

Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do osób, które ukończyły 30 rok życia. W pierwszej kolejności staż zostanie przyznany osobom o niskich kwalifikacjach tzn. z wykształceniem średnim lub podstawowym. Dodatkowo faworyzowani są ci, którzy bezrobotnymi pozostają od dawna. Na dodatkowe punkty kwalifikujące do przyznania stażu mogą także liczyć kobiety, osoby niepełnosprawne oraz te, które są po 50 roku życia.

Przebieg w praktyce

Osoba, której zostanie przyznany staż, będzie go wykonywać do 30 listopada b.r. Ważna informacja dla pracodawców jest taka, że po okresie stażowym jest on zobligowany do zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy. W grę wchodzi także praca w niepełnym wymiarze czasu, jednak nie mniejszym niż pół etatu.

Kto zyska

Inicjatywa jest oczywiście świetną wiadomością dla bezrobotnych. Z drugiej jednak strony skorzystają na tym także przedsiębiorcy, którzy działają na terenie powiatu łowickiego. Okres stażowy jest doskonałym czasem do poznania kandydata oraz wdrożenia do w wykonywaną pracę. Następnie minimalny czas zatrudnienia to kolejny etap wdrożenia. Po tym czasie pracodawca ma do dyspozycji doskonale wdrożonego i przeszkolonego pracownika, który może pozostać w szeregach firmy.

Dodaj komentarz