Miasto pełne atrakcji turystycznych

Miasto pełne atrakcji turystycznych

W odległości zaledwie 20 km na północ od stolicy województwa zlokalizowane jest malownicze miasto. Prawa miejskie zostały nadane mu w 1816 roku. Ozorków liczy niespełna 20 tysięcy mieszkańców i aktualnie zajmuje powierzchnię 15,46 km². Najwięcej, bo aż 53% zajmują użytki rolne. Następnie 17% to tereny mieszkalne. Z kolei lasy oraz tereny zielone to 8% przestrzeni miejskiej. Na kolejnym miejscu uplasowały się tereny produkcyjne, które stanowią 7% areału. Działalność usługowa zajmuje 5%. Dokładnie tyle samo to tereny komunikacji. Na obszarze miasta występują również nieużytki, które stanowią niewiele, bo tylko 3%. Najmniej, ponieważ raptem 2% to wody.

Rynek pracy kiedyś

Po 1945 roku nastąpiła rozbudowa i modernizacja istniejących wcześniej zakładów przemysłu bawełnianego i wełnianego, przybyło instytucji socjalnych, oświatowych i usługowych. Nastąpił gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury miejskiej. W kolejnych latach powstał państwowy zakład przemysłu odzieżowego, budowano osiedla bloków mieszkalnych oraz zwiększono zasięg terytorialny miasta włączając do Ozorkowa sąsiednie wsie. Oddano do użytku również nowe szkoły, przedszkola i obiekty sportowe. Przybyło wiele placówek handlowych i prywatnych zakładów produkcyjno – handlowo – usługowych.

Rynek pracy obecnie

Niestety na skutek przemian gospodarczo-ustrojowych w Polsce kluczowy dla miasta przemysł lekki (włókienniczy i odzieżowy) załamał się. W efekcie upadłość ogłosiły dwa największe zakłady. Dlatego aktualnie tylko 7% to tereny produkcyjne. Ponadto część mieszkańców nadal prowadzi swoje drobne biznesy. Najczęściej jest to handel i różnego rodzaju usługi. Co ważne, miasto dysponuje sporą bazą zabytków. Co za tym idzie, mogłoby stanowić wyjątkową bazę turystyczną. W ślad za tym mogłaby prężnie rozwijać się tutaj agroturystyka. Niestety póki co tak nie jest. Miejscowa ludność najczęściej wyrusza w kierunku Łodzi, aby znaleźć zatrudnienie na etacie.

Dodaj komentarz