Kiedy należy niezwłocznie zmienić pracę?

Kiedy należy niezwłocznie zmienić pracę?

Jedno z najczęściej pojawiających się postanowień noworocznych to zmiana miejsca pracy. Dotyczy to nie tylko mieszkańców miasta Brzeziny. Pojawia się zatem pytanie, kiedy warto niezwłocznie zmienić pracę? Odpowiedź w poniższym artykule.

Szef despota, złośliwi współpracownicy

Oczywiście już na początku zaznaczę, że nie chodzi tutaj o sytuacje patologiczne, czyli firmy, w których występuje mobbing, czy przedsiębiorstwu grozi bankructwo i jest niewypłacalne. W takiej sytuacji należy niezwłocznie się wycofać. W pozostałych rozwiązujemy problemy. Pracę warto zmienić dopiero wówczas, gdy zostały przez nas zastosowane wszelkie poniższe środki i nie przyniosły one żadnych rezultatów.

  1. Oceń na spokojnie sytuację i popatrz na nią obiektywnie. Spróbuj porozmawiać o sytuacji w pracy z kimś bliskim. Bardzo możliwe, że targają tobą negatywne emocje i przesłaniają one prawdziwy obraz sytuacji.
  2. Spróbuj zmienić zespół, z którym współpracujesz na co dzień. Bardzo możliwe, że twoje kompetencje, czy naturalne predyspozycje sprawią, że łatwiej będzie ci się porozumiewać w nieco innym dziale, czy sektorze firmy. Niekoniecznie musisz zmieniać pracodawcę.
  3. Zwiększ swoje kompetencje, naucz się nowej rzeczy. Być może twoja znajomość języka obcego jest niewystarczająca, a może masz problem z obsługą pewnych programów i to właśnie jest przyczyną twojej wewnętrznej frustracji i niezadowolenia z pracy. Spróbuj to zmienić. Dołóż wszelkich starań, by opanować materiały i zaprezentuj swoje umiejętności przełożonemu lub zespołowi. Przyczyni się to do zwiększenia twojego samozadowolenia, a także sprawi, że inni będą cię postrzegać w odmienny sposób.

Podsumowując, wbrew powszechnie panującej opinii na temat konieczności zmiany pracy, zachęcam, by w pierwszej kolejności spróbować ocenić sytuację i zmienić siebie i swoje nastawienie. To właśnie jest receptą na udane i długie życie zawodowe.

Dodaj komentarz