Czy rzeczywiście na krzesłach z Radomska siedzi cały świat?

Czy rzeczywiście na krzesłach z Radomska siedzi cały świat?

W zachodniej części Wzgórz Radomszczańskich nad rzeką Radomką, zlokalizowane jest miasto o powierzchni 51,43 km². Według danych GUS liczba mieszkańców na koniec czerwca 2016 wynosiła 46 857 osób. W praktyce jest ich jednak zdecydowanie mniej. Wielkość społeczności lokalnej waha się między 38, a 40 tysięcy. Co ważne, w ostatnich latach w mieście odnotowuje się również więcej zgonów niż urodzeń. Informacje te pochodzą niemalże z pierwszej ręki, bo ze szpitala powiatowego, który jest zlokalizowany w Radomsku. Ponadto miasto jest siedzibą powiatu radomszczańskiego oraz gminy. Od stolicy województwa łódzkiego dzieli je 77 km w linii prostej.

Czasy przeszłe

Pierwsze osady na tutejszych terenach datuje się na wiek XI. Z kolei wzmianka dotycząca tej konkretnej osady to rok 1243. Zaledwie 23 lata później Leszek Czarny nadał osadzie prawa miejskie. Pod koniec XVI wieku Radomsko było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w tenucie radomszczańskiej w powiecie radomszczańskim województwa sieradzkiego.

Gospodarka miasta

Radomsko posiada ponad 125-letnią tradycję przemysłu drzewnego. Jest także bardzo dużym ośrodkiem tego sektora gospodarczego. Co ciekawe, na terenie miasta i okolic jest zarejestrowanych ponad 600 zakładów, które trudnią się stolarką. Z kolei w samym mieście funkcjonuje kilka przedsiębiorstw, które sprzedają swoje wyroby meblarskie na cały świat. Firmy te stanowią znakomite miejsca pracy dla lokalnej ludności.

Dodaj komentarz