Brak perspektyw na zatrudnienie, czyli o życiu w Krośniewicach

Brak perspektyw na zatrudnienie, czyli o życiu w Krośniewicach

Krośniewice to niewielkie, bo liczące zaledwie 2,96 km² miasteczko. Na jego terenie zamieszkuje około 4 460 osób. Pierwsza wzmiankach o Krośniewicach jako wsi pochodzi z 1355 roku, o miejscowej parafii zaś z 1388. Dokładna data nadania praw miejskich nie jest dokładnie znana. Nastąpiło to jednak przed 1420 rokiem. Od momentu powstania aż do 1945 roku miejscowość była w rękach prywatnych. Przed wiekami był to dość znany ośrodek lokalnego rzemiosła.

Miasto dzisiaj

Aktualnie miasto jest siedzibą władz gminy. Na jego terenie znaleźć można kilka wyjątkowych zabytków. Należą do nich m.in. muzeum im. Jerzego Dunina-Borkowskiego w dawnym klasycystycznym zajeździe, pierwszym murowanym budynku miasta, zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich czy kościół parafialny w stylu neogotyckim. Niestety próżno szukać tutaj rozwoju turystyki czy agroturystyki. Brak też jakichkolwiek większych zakładów przemysłowych, w których mieszkańcy mogliby pracować. W związku z powyższym władze podejmują szereg działań w celu aktywizacji bezrobotnych, których w mieście jest całkiem sporo. Prowadzone są m.in. programy zachęcające do prowadzenia własnych biznesów. Jest też szereg inicjatyw skierowanych w kierunku kobiet. Szczęśliwcy, którym udało się znaleźć pracę, najczęściej dojeżdżają do niej minimum 25 km w jedną stronę. Część mieszkańców, zwłaszcza tych leciwych zajmuje się uprawą roli. I tak oto dzień za dniem mija życie w tym pięknym, aczkolwiek trudnym miasteczku.

Dodaj komentarz