Bogata historia Strykowa i kolejne próby rozwoju

Bogata historia Strykowa i kolejne próby rozwoju

Na obszarze Wzniesień Łódzkich, nad rzeką Moszczenicą, na północny wschód od Łodzi zlokalizowany jest Stryków. Jest to jedno z niewielu miast w kraju, w obrębie którego znajduje się zalew. Ten wspomniany zajmuje powierzchnię 9 ha. Metropolia z kolei mieści się na 8,15 km². Liczba mieszkańców oscyluje wokół 3 473.

Osada w przeszłości

Stryków uzyskał prawa miejskie w 1394 z rąk Władysława Jagiełły na prośbę Deresława de Thulka – podskarbiego łęczyckiego i ówczesnego dziedzica tamtejszych dóbr. W średniowieczu Stryków leżał przy drodze ze Zgierza do Łowicza łączącej Mazowsze z Wielkopolską i Śląskiem. Miasto stanowiło lokalny ośrodek handlu i rzemiosła. Było także ośrodkiem dóbr szlacheckich. Po najeździe szwedzkim w XVII wieku podupadło i zaczęło się odradzać dopiero pod koniec XVIII wieku dzięki F. Czarneckiemu. Podejmował on wysiłku, aby ze Strykowa uczynić ośrodek produkcji tekstylnej. Pomimo podejmowania licznych prób i sprowadzenia handlarzy wełną oraz sukienników, Stryków pozostawał ciągle miasteczkiem o charakterze rzemieślniczo-rolniczym. W efekcie stracił nawet rangę miasta. Odzyskał ją dopiero w roku 1923. Wszystko za sprawą rozwojowi rzemiosła. W głównej mierze było to krawiectwo, szewstwo oraz garbarstwo.

Miasto dzisiaj

Niestety, mimo podejmowania licznych prób w przeszłości, Stryków nadal nie uzyskał rangi metropolii z wysoce rozwiniętą gospodarką. Rynek pracy lokalnej ludności bazuje głównie na turystyce. Atrakcją turystyczno-rekreacyjną miasta jest (zwłaszcza w okresie letnim) zalew. Prestiżu temu miejscu dodaje fakt, iż posiada czystą i zadbaną plażę oraz strzeżone kąpielisko. Co za tym idzie, przyjeżdżają tutaj nawet rodziny ze swoimi pociechami. Mają oni pewność, że ich dzieciom nic nie grozi. Wspólnie mogą zażywać kąpieli słonecznych oraz wodnych.

Ciekawostka

Z tego na pozór niewielkiego miasteczka wywodzi się wiele znanych i cenionych person. Wśród nich m.in. Maciej Stryjkowski – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łazarz Andrysowicz – twórca polskiego drukarstwa.

Komentarze

  1. Stryków stracił prawa miejskie nie dlatego, że miasto podupadało, ale w wyniku represji carskich za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Okolice Strykowa były miejscem większych (np.Dobra) i mniejszych (Sosnowiec) bitew powstańczych, a wystąpienia powstańcze nie ograniczały się wyłącznie do tych dwóch miejscowości.Władysław Ginter

    1. Dziękuję za komentarz

Dodaj komentarz