Kutnowski Park Agro-Przemysłowy, czyli skuteczny sposób na walkę z bezrobociem

Kutnowski Park Agro-Przemysłowy, czyli skuteczny sposób na walkę z bezrobociem

W odległości zaledwie 20 km od geometrycznego środka Polski, leży Kutno. Miasto, które było znane już stosunkowo dawno temu. Początkowo było jedynie osadą. Jego nazwa po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1301 roku. Z kolei już w 1386 roku zostały nadane prawa miejskie. Aktualnie jest to dość duża metropolia, którą zamieszkuje prawie 45 tysięcy osób.

Gdzie do pracy

W wyniku decyzji podjętych w latach 70. XX wieku przez ówczesne władze miasta zdecydowano o lokowaniu inwestycji przemysłowych w południowo-wschodniej dzielnicy miasta. Czynnikami przemawiającymi za tą decyzją były m.in. bezpośrednie sąsiedztwo tych terenów z drogą krajową nr 2 oraz obecność sieci bocznic kolejowych powiązanych z trasą kolejową E20. Z centrum miasta wyprowadzono wtedy część przemysłu, a także doprowadzono do powstania zupełnie nowych zakładów. W związku z powyższym już w roku 1996 pojawiły się pierwsze propozycje dotyczące utworzenia kutnowskiego parku. Stało się to 4 lata później. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie na terenie miasta Kutna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na jej terenie pracę znajdują specjaliści z wielu branż i dziedzin. Wszystko dlatego, że przedsiębiorstwa są dość zdywersyfikowane i funkcjonują w ramach 9 kluczowych gałęzi. Należą do nich: przemysł farmaceutyczny, maszynowy i metalowy, elektroniczny, spożywczy, transport, centra magazynowe, budownictwo, produkcja opakowań oraz tworzyw sztucznych.

Czy wiesz, że

Kutno jest jednym z tych metropolii, które nie wydzieliło jednostek pomocniczych typu dzielnice i osiedla. Na potrzeby Systemu Informacji Miejskiej przyjęto podział miasta na szesnaście obszarów.

Dodaj komentarz