Brzeziny i rolnictwo kwitnące w cieniu zanieczyszczonego powietrza

Brzeziny i rolnictwo kwitnące w cieniu zanieczyszczonego powietrza

Miasto zlokalizowane na wschód od Łodzi w odległości zaledwie 20 km w linii prostej. Na powierzchni 21,58 km² jest zamieszkałe przez 12 526 mieszkańców. W związku z tym gęstość zaludnienia do najwyższych w województwie nie należy. Co ciekawe, Brzeziny w 80% składają się z użytków rolnych.

Gospodarni mieszkańcy

Na terenie miasta funkcjonuje drobny przemysł, w głównej mierze odzieżowy. Dodatkowo miasto stanowi ważny ośrodek wypoczynkowy. Wszystko za sprawą zbiornika wodnego na Mrożycy oraz muzeum regionalnego z dużym działem krawiectwa. Ponadto spora część zabytków Brzezin została wpisana do rejestru zabytków NID. Znalazły się wśród nich m.in. dzwonnice, cmentarze, domy, kamienice.

Poza powyższymi aspektami, zdecydowanie największa część mieszkańców trudni się rolnictwem. Wynika to z faktu, iż większą powierzchnię miasta stanowią właśnie użytki rolne. Z kolei bliska odległość do stolicy województwa oraz dobre połączenie z Łodzią, ułatwiają brzezinianom sprzedaż płodów ziemi na licznych bazarach.

Niechlubny ranking

Jak na złość rolnikom, miasto znajduje się w czołówce rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. A według raportu przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia Brzeziny znalazły się w pierwszej 30. miast Unii Europejskiej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym. W związku z tym brzezinianie mają pewne ograniczenia pod względem eksportu swoich płodów ziemskich na dalsze rejony kraju.

Dodaj komentarz