Praca: Referent


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wieluń
Ogłoszenie o naborze Nr 136968

Warunki pracy

praca  biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,


obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami,


czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych warunkach środowiskowych,  częste wyjazdy służbowe,


użytkowanie sprzętu  biurowego (komputer, drukarka),


prowadzenie osobowego samochodu służbowego,


oświetlenie naturalne i sztuczne,


praca samodzielna wymagająca  wysokiej koncentracji,


miejsce pracy –  w budynku parterowym,


budynek nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje korespondencję tradycyjną i elektroniczną, wysyła korespondencję i przesyłki,
 • Rejestruje sprawy w spisach spraw, zakłada i prowadzi teczki aktowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz do systemu „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami – EZD RP”,
 • Prowadzi dokumentację związaną z przeprowadzaniem kontroli zdrowotności i kontroli dokumentów podmiotów wpisanych do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych,
 • Prowadzi monitoring pojawu i nasilenia agrofagów oraz ocenia stan zagrożenia,
 • Wykonuje ocenę wizualną roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • Pobiera próby roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wynikające z przedmiotu kontroli do oceny laboratoryjnej,
 • Sporządza wymaganą dokumentację i sprawozdania z zakresu swojego stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Komunikatywność,
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,


Zobacz podobne oferty

h3

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-05-27
Zapoznanie z przepisami BHP i PP, zapoznanie z ustawą Prawo budowlane, KPA, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do archiwum zakładowego, obsługa urządzeń biurowych, stemplowanie dokumentów, wysyłanie...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Zgierz
Dodane: 2024-05-27
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca,...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Poddębice
Dodane: 2024-05-24
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-05-23
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną...
POZNAJ OFERTĘ