Praca: Referent


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 135734

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu polegająca na pozyskiwaniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów pism oraz aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze do 4 godzin dziennie, praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu oględzin obiektów w terenie na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, kontroli budów i obiektów użytkowanych, co związane jest z pracą na wysokości. Czynniki uciążliwe: stres spowodowany presją czasu realizacji zadań; Siedziba urzędu znajduje się na 2 piętrze bez windy, z toaletą na parterze oraz 2 piętrze.

Zakres zadań

 • uczestniczenie w inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego i na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień administracyjnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego zgodne z wykształceniem technicznym budowlanym lub administracyjnym
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

Specjalista ds. nadzoru robót budowlanych

Dino Polska S.A.

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2024-04-08
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Analizę dokumentacji zagrożeń dla inwestycji Przeprowadzanie wizyt technicznych Weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem optymalizacji procesu...
POZNAJ OFERTĘ