Praca: Młodszy specjalista


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136855

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca o charakterze biurowym


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne,sztuczne


niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • Nalicza wynagrodzenia pracowników oraz sporządza listy płac
  • Rozlicza pracowników z pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek ZUS
  • Sporządza okresowe sprawozdania dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego , w tym rok w obszarze płac
  • Znajomość przepisów zusowskich i podatkowych
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Biegła obsługa komputera
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-26
Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - obecność windy. Zakres zadań przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-23
Warunki pracy Wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-22
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-22
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ