Praca: Technik prac biurowych


Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
Technik prac biurowych
Miejsce pracy: Zgierz
Numer: StPr/22/0812
OBOWIĄZKI:
- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- zapoznanie z Instrukcją Kancelaryjną,- obsługa urządzeń biurowych (faksu, kserokopiarki, skanera),- komputerowe przepisywanie pism,- prowadzenie terminarza,- zakładanie teczek,- zapoznanie z przepisami z zakresu archiwizacji dokumentów, a następnie przygotowywanie dokumentacji dla archiwum zakładowego,- czynności z zakresu spraw kadrowo-organizacyjnych , tj, sporządzanie list obecności, sporządzanie rozliczeń urlopów wypoczynkowych, wpinanie dokumentów do teczek akt osobowych,- zapoznanie z przepisami prawa w zakresie działania Państwowowej Straży Pożarnej oraz wykonywanie innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekcji zadań.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Wykształcenie: średnie zawodowe

Miejsce pracy:

Zgierz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu