Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku siedmiokondygnacyjnym,

 • budynek wyposażony w windę,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym poprawność składanych w urzędzie deklaracji i informacji podatkowych – prowadzi czynności wyjaśniające z podatnikiem.
 • Sporządza wezwania lub adnotacje z wezwań telefonicznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji lub braku złożenia plików JPK.
 • Analizuje zasadność zwrotów, plików JPK oraz korekt deklaracji.
 • Sporządza wnioski w sprawie wszczęcia postępowania karno- skarbowego.
 • Sporządza wnioski o przeprowadzenie kontroli.
 • Zakłada, prowadzi i archiwizuje akta podatkowe.
 • Współpracuje z urzędami skarbowymi i organami ścigania.
 • Przygotowuje dane niezbędne do sprawozdawczości urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Referent/stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Pabianice
Dodane: wczoraj
Obsługa interesantów, archiwizacja dokumentów, obsługa korespondencji bieżącej, sporządzanie i redagowanie pism urzędowych /NABÓR STAŻ F. P. ALG./ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...
POZNAJ OFERTĘ

Referent/stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Pabianice
Dodane: wczoraj
Obsługa interesantów, archiwizacja dokumentów, obsługa korespondencji bieżącej, sporządzanie i redagowanie pism urzędowych /NABÓR STAŻ F. P. ALG./ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Piotrków Trybunalski
Dodane: wczoraj
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego związana z permanentną...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze...
POZNAJ OFERTĘ