Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116770

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku),

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe wszczęte na wniosek podatnika w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, należności publicznoprawnych z uwzględnieniem stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej - w celu przygotowania projektów decyzji,
 • Prowadzi postępowania podatkowe wszczęte na wniosek podatnika w zakresie innych ulg przewidzianych przepisami prawa (zwolnienie płatnika z obowiązku odprowadzania podatku, odroczenie terminu złożenia JPK czy deklaracji podatkowych), w celu przygotowania projektów decyzji,
 • Przygotowuje akta spraw związanych z odwołaniem od decyzji wraz z oceną zarzutów, w celu przekazania ich do rozpatrzenia przez organ II instancji,
 • Wprowadza dane do funkcjonujących w urzędzie systemów komputerowych (POLTAX PLUS, POLTAX 2B PLUS, SZD, SSP, SHRIMP), w celu dostarczenia informacji o wydanych decyzjach, ich rozstrzygnięciach, wygaśnięciu niedotrzymanych rat/odroczeń czy rejestracji przerw w naliczaniu odsetek za zwłokę oraz zawieszeń biegu terminu przedawnienia,
 • Przygotowuje i opracowuje dane niezbędne do sporządzania sprawozdań wykonywanych przez komórkę,
 • Kompletuje dokumentację w aktach podatkowych oraz wykonuje wszelkie czynności celem przekazania dokumentów do Archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość przepisów Ustawy ordynacja Podatkowa oraz KPA,
 • Znajomość ustawy o Finansach Publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów podatkowych w stopniu niezbędnym do wykonywania zadań,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Dokładność,
 • Komunikatywność,
 • Zdolności interpersonalne jak umiejętność łagodzenia konfliktów,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Kultura osobista,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: dzisiaj
- ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI BHP I PP, - ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI, - WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO, - PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD PODATNIKÓW. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2023-03-27
- PRZYGOTOWANIE KORESPONDENCJI DO WYSYŁKI,- POMOC W OBSŁUDZE INTERESANTÓW,- UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH, Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
POZNAJ OFERTĘ

Referent do spraw księgowości, kadr i płac

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Pożdżenice
Dodane: 2023-03-25
Wprowadzanie faktur kosztowych do programu Subiekt, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, nalicznie wynagrodzeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

Lokalizacja: łódzkie/ Pajęczno
Dodane: 2023-03-25
Warunki pracy Praca biurowa przy użyciu komputera, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach...
POZNAJ OFERTĘ