Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139303

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje na bieżąco zaległości podatkowe budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w celu zapobiegania ich przedawnianiu.
 • Podejmuje wobec podatników czynności informacyjne i dyscyplinujące w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Realizuje zadania wierzyciela określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym w szczególności wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze w celu przymusowego wyegzekwowania zaległości.
 • Analizuje na bieżąco zaległości co do których umorzono postępowanie egzekucyjne na skutek bezskuteczności egzekucji, poszukuje majątku dłużników oraz podejmuje inne działania w celu ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Wystawia zarządzenia zabezpieczenia w celu wykonania zadań wierzyciela w zakresie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych.
 • Prowadzi korespondencję z komornikami sądowymi po zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową w celu monitorowania stanu zaległości podatkowych.
 • Sprawdza przesłanki przedawnienia zobowiązań podatkowych w celu terminowego odpisania ich kwot z konta.
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane dotyczące zaległości przedawnionych. Dostarcza informacje innym komórkom organizacyjnym urzędu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Referent w zespole obsługi klienta

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Wartkowice
Dodane: 2024-07-08
1. Znajomość regulacji wewnętrznych dotyczących obsługi klienta.2. Znajomość oferty handlowej.3. Profesjonalna obsługa klienta w zakresie - realizacja planu handlowego.4. Inicjatywa w działaniu na powierzonym...
POZNAJ OFERTĘ

Referent /stażysta w referacie obsługi bezpośredniej i wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Łęczyca
Dodane: 2024-07-07
1. Zapoznanie się z zakresem działalności, zadaniami i organizacją urzędu oraz aktami prawa wewnetrznego. 2. Wprowadzenie wpływających dokumentów do systemów informatycznych.3. Obsługa korespondecnji...
POZNAJ OFERTĘ

Referent ds. gospodarowania odpadami

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie

Lokalizacja: łódzkie/ Poświętne (pow. opoczyński, gm. Poświętne), Poświętne
Dodane: 2024-07-04
zgodny z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-03
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze...
POZNAJ OFERTĘ