Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 137235

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku sześciopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • brak barier architektonicznych przed wejściem do budynku – wejście z poziomu parteru umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim,
 • budynek wyposażony w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze oraz IV piętrze budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym poprawność składanych w Urzędzie zeznań podatkowych.
 • Gromadzi informacje, wnioski, pisma mogące stanowić podstawę przeprowadzenia czynności sprawdzających i dokonywanie analiz.
 • Rozpatruje wnioski o stwierdzenia nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie złożonych korekt zeznań i przygotowuje pisma związane z prowadzonymi w tym zakresie czynnościami.
 • Sporządza wezwania, udziela podatnikom niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych spraw, wyjaśnia zgłaszane przez nich wątpliwości.
 • Przygotowuje, na podstawie zgromadzonych dokumentów, wnioski o ukaranie za wykroczenia i przestępstwa skarbowe i przekazuje je do organu właściwego celem ukarania.
 • Wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe w zakresie prowadzonej sprawy w celu bieżącego monitorowania terminów i stanu prowadzonych spraw.
 • Zakłada akta prowadzonych spraw w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego i ordynacji podatkowej, znajomości przepisów kancelaryjnych.
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presja czasu.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-15
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-14
Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-14
Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres spowodowany...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-09
Warunki pracy zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: klienci zewnętrzni kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Praca w stresie pod...
POZNAJ OFERTĘ