Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135001

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek wyposażony w windę,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie prawa podatkowego; gromadzi materiał dowodowy poprzez kierowanie zapytań, wezwań, przesłuchiwanie świadków i analizę materiału dowodowego w kontekście obowiązujących przepisów, w celu załatwienia spraw podlegających właściwości rzeczowej referatu.
 • Opracowuje projekty decyzji i postanowień z zakresu prawa podatkowego i innych należności budżetowych oraz projekty pism i dokumentów z zakresu właściwości komórki organizacyjnej w celu przygotowania właściwego rozstrzygnięcia w sprawie.
 • Przygotowuje wnioski dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz o nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności należności wynikających z wydanych rozstrzygnięć.
 • Sporządza i przekazuje wnioski o ukaranie w przypadkach stwierdzenia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
 • Sporządza okresowe, roczne i doraźne sprawozdania, a także analizy oraz informacje w przydzielonym zakresie w celu sporządzenia sprawozdań.
 • Wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe w zakresie prowadzonych spraw w celu bieżącego monitorowania terminów i stanu prowadzonych spraw.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, a także z innymi instytucjami i organami w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu poprawnej wymiany informacji.
 • Zakłada akta prowadzonych spraw w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania dokumentów oraz ich archiwizacji.
 • Obsługuje systemy informatyczne urzędu w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji,
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego oraz ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Opoczno
Dodane: wczoraj
Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami, czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych...
POZNAJ OFERTĘ

Referent d/s dokumentacji

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-04-11
- ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI BHP I PP,- OBRÓT DOKUMENTACJI, KOORDYNQCJA BIURA, SPORZĄDZANIE PISM, KONTAKT Z KLIENTAMI, ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW, OBSŁUGA PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH.- ELEKTRONICZNA OGBSŁUGA PKK, I...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Lokalizacja: łódzkie/ Wieluń
Dodane: 2024-04-11
Warunki pracy - praca biurowa - praca w siedzibie urzędu - praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę - obsługa urządzeń biurowych - oświetlenie...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-04-05
zgodnie z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:
POZNAJ OFERTĘ