Praca: Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138561

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze,

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania sprawdzające wobec osób zatrudnionych i kandydatów do pracy i służby w celu wydania/ odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
 • prowadzi kontrolne postępowania sprawdzające w sytuacjach ujawnienia nowych faktów powodujących wątpliwości co do rękojmi zachowania tajemnicy przez osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa,
 • aktualizuje ewidencję postępowań sprawdzających, wydanych poświadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających, KPA oraz kontroli
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera (pakiet MS Office)
 • kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność
 • asertywność, umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w pracy przy realizacji postępowań sprawdzających
 • szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • obsługa specjalistycznych aplikacji komputerowych KSIP, KSITA, PESEL, KCIK,
 • znajomość: psychotechniki manipulacji werbalnej i niewerbalnej, prowadzenia rozmów w celu uzyskania żądanych informacji


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-14
Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Kontakty zewnętrzne: kilka razy...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

Lokalizacja: łódzkie/ Brzeziny
Dodane: 2024-06-13
Warunki pracy praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-10
Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-09
Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań rejestruje sprawy w RSD i w ERCDŚ,...
POZNAJ OFERTĘ