Praca: Starszy inspektor


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Koluszki
Ogłoszenie o naborze Nr 138568

Warunki pracy

·         Praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,


·         Pracownik wykonuje czynności o charakterze administracyjno – biurowym,


·         Praca na pełen etat, w systemie codziennym w godzinach 7.30-15.30,


·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


·         Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy : komputer, kserokopiarka, telefon, skaner, niszczarka).

Zakres zadań

 • •prowadzenie archiwum zakładowego i spraw związanych z archiwizacją, udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie postępowania z tworzoną dokumentacją archiwalną i niearchiwalną (od momentu wytworzenia do momentu przekazania do archiwum),
 • •prowadzenie spraw socjalnych funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i emerytów, przygotowywanie wniosków emerytów i rencistów ubiegających się o pomoc finansową z funduszu socjalnego,
 • •prowadzenie gospodarki mundurowej i magazynowej,
 • •sporządzanie przelewów na poszczególne zobowiązania finansowe,
 • •prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • •sporządzanie list płac,
 • •prowadzenie rozliczeń z ZUS-em (obsługa programu „Płatnik”),
 • •prowadzenie gospodarki kasowej:
 • •zastępstwo podczas nieobecności księgowej i kwatermistrza,
 • •innych zadań zleconych przez przełożonego z zakresu zadań wspólnych Komendy Powiatowej i zadań stanowiska finansowego,
 • •utrzymanie czystości w sekretariacie i biurach komendantów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie brak
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub innych instytucjach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •prawo jazdy kat. B,
 • •umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
 • •zdolność analitycznego myślenia,
 • •dyspozycyjność,
 • •umiejętność formułowania pism, notatek, sprawozdań,
 • •znajomość specyfiki oraz pragmatyki służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • •znajomość przepisów związanych z zaopatrzeniem i gospodarką mundurową w PSP,
 • •posiadanie kwalifikacji np. kursy, szkolenia przydatne na stanowisku określonym w naborze.
 • •komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-14
Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Kontakty zewnętrzne: kilka razy...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

Lokalizacja: łódzkie/ Brzeziny
Dodane: 2024-06-13
Warunki pracy praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-10
Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-09
Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań rejestruje sprawy w RSD i w ERCDŚ,...
POZNAJ OFERTĘ