Starszy inspektor weterynaryjny

Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 105411

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu zgierskiego;
- Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas   pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu;
- Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;
- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na drugim piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Nadzór i kontrola nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w produkcji, składowaniu i obróbce środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • Organizowanie badań i nadzoru weterynaryjnego w zakładach ubojowych oraz pozyskiwanych na użytek własny w gospodarstwie, badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • Koordynacja, nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania badań zwierząt rzeźnych i mięsa przez wyznaczonych lekarzy weterynarii z upoważnienia PLW;
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych;
 • Wykonywanie kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w obrocie krajowym, eksporcie i imporcie, wystawianie świadectw zdrowia;
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie sprawozdań, analiz z podejmowanych działań i wykonanych zadań;
 • Obsługa programów informatycznych niezbędnych do wykonywania działań z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań