Starszy inspektor weterynaryjny

Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kutno
Ogłoszenie o naborze Nr 133341

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa,
 • wyjazdy służbowe, szkolenia,
 • kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami,
 • stabilna praca,
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
 • dofinasowanie do wypoczynku letniego,
 • dofinasowanie do zakupu oklarów korekcyjnych.

Zakres zadań

 • Zwalczanie chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych
 • Przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Kontrolowanie podmiotów nadzorowanych
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • Wykonywanie czynności z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej określonych Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Opracowywanie harmonogramów, planów oraz sprawodań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobieranie próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium
 • Nadzór nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych wyników chorobotwórczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jady kat B
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Lokalizacja: łódzkie/ Poddębice
Dodane: 2024-02-14
Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, praca przy komputerze...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-09
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku Praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner)...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Lokalizacja: łódzkie/ Kutno
Dodane: 2024-02-06
Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE,...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Lokalizacja: łódzkie/ Kutno
Dodane: 2024-02-06
Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE,...
POZNAJ OFERTĘ