Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116533

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych, w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych,
 • współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych,
 • prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie przyrody,
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego,
 • wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,


Zobacz podobne oferty

h3

Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca przy komputerze, -delegacje służbowe. Zakres zadań przeprowadza legalizacje instalacji pomiarowych realizuje zadania...
POZNAJ OFERTĘ

Twórca dizajnu różnych rodzajów

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-03-28
- projektowanie i realizowanie wystroju różnego rodzaju wnętrz, m.in. mieszkalnych, przemysłowych, biurowych, publicznych itp. - projektowanie i programowanie stron internetowych - doradzanie klientowi w wyborze...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-03-27
Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-03-25
Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w...
POZNAJ OFERTĘ