Praca: Specjalista


Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139441

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • uaktualnia stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • opracowuje materiały dotyczące informacji publicznej,
 • przygotowuje pod kątem technicznym i organizacyjnym narady służbowe oraz uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także przedsięwzięcia objęte patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi,
 • współpracuje z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a także z Zespołem Prasowo - Informacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • tworzy sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Kreatywność,
 • Terminowość,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • Rzetelność.


Zobacz podobne oferty

h3

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Kontakty zewnętrzne: kilka...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-05
Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-05
Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren -województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji...
POZNAJ OFERTĘ