Praca: Specjalista


Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139420

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzi i aktualizuje zestawienia danych liczbowych obrazujące stan etatowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi i aktualizuje wojenną obsadę etatową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i jednostek podległych oraz kompletuje i na bieżąco prowadzi teczki wojennej obsady kadrowej,
 • prowadzi obsługę Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w zakresie zamawiania, przydzielania, rejestrowania i rozliczania pieczęci i stempli,
 • prowadzi ewidencję pracowników przechodzących do innych jednostek po przejściu resortu na strukturę wojenną,
 • wprowadza do systemu SWOP dane mobilizacyjne i organizacyjno - etatowe związane z zarządzaniem etatowością,
 • prowadzi ewidencję sprzętu kwaterunkowego, sportowo - szkoleniowego, techniki biurowej, łączności i informatyki, p.poż. znajdującego się na stanie wydziału,
 • archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych,
 • Znajomość przepisów ustawy o obronie ojczyzny,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analizowania,
 • Samodzielność,
 • Terminowość,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym sporządzanie dokumentacji w pakiecie Office.


Zobacz podobne oferty

h3

Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa. Zakres zadań przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań rejestruje dokumenty...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Zakres zadań obsługuje bazę ERCDŚ, obsługuje bazę SWD, obsługuje system SWOP, obsługuje pocztę...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-19
Warunki pracy praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...
POZNAJ OFERTĘ