Specjalista ds. Projektów i Przetargów

Praca: Specjalista ds. Projektów i Przetargów


Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to nieustannie rozwijający się port komunikacyjny położony w centralnej części Polski.

Specyfika prowadzonej działalności i szerokie grono współpracujących kontrahentów czynią z pozoru zwyczajne
zakupy i zamówienia, zróżnicowanymi i ciekawymi projektami.

Jeśli łatwo nawiązujesz relacje, lubisz wyzwania, różnorodność, a przy tym cenisz sobie pracę w ramach
transparentnych procedur, dołącz do naszego zespołu i aplikuj na
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
Miejsce pracy: Łódź
Jakie zadania na Ciebie czekają?
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i sektorowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,
 • przygotowywanie i administrowanie aukcjami elektronicznymi oraz elektronicznymi postępowaniami zakupowymi,
 • przygotowywanie, opiniowanie pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych i wprowadzanie do elektronicznego systemu udzielania zamówień (systemu aukcji elektronicznych) zleconej dokumentacji lub korespondencji przetargowej, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, projektów umów lub istotnych postanowień umownych,
 • przygotowanie i opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa projektów umów, porozumień, zmian i aneksów do umów lub porozumień, wypowiedzeń, odstąpień, itp.,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami, podmiotami biorącymi udział w konkursach i postępowaniach prowadzonych przez lotnisko,
 • prowadzenie rejestrów oraz bieżących spraw administracyjno-biurowych.
Wystarczy, że posiadasz:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, prawo),
 • umiejętność analizy i weryfikacji rozwiązań i zapisów kontraktowych,
 • praktyczną znajomość przygotowania dokumentacji i realizacji zamówień publicznych,
 • biegłą znajomość obsługi komputera, środowiska Google oraz pakietu MS Office,
 • co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego,
a ponadto:
 • silną motywację i chęć do pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność myślenia analitycznego i wyszukiwania informacji,
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy,
 • wysoką kulturę osobistą oraz jesteś osobą samodzielną w działaniu.
Miło, jeśli posiadasz również:
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów, praktyczną znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie umów,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i analizowaniu dokumentacji w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Budżetu UE.
Nie wahaj się! Dołącz do naszego zespołu.

Mamy dla Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie cennego doświadczenia,
 • opiekę medyczną z możliwością zakupu pakietów dla rodzin,
 • dofinansowanie kart sportowych,
 • ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.