Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii [rekrutacja online]

Praca: Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii [rekrutacja online]


Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Pabianice
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Zbieranie, analiza, ocena i raportowanie zgłoszeń działań niepożądanych po zastosowaniu produktów firmy,
 • Detekcja sygnałów – analiza zgłoszeń (w tym danych z EVDAS) pod kątem wykrycia, oceny i zarządzenia sygnałem,
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji zawartej w Module 1.8 tj. Skrócony Opis Systemu Bezpieczeństwa Farmakoterapii, Plan Zarządzania Ryzykiem (RMP),
 • Współudział we wprowadzaniu środków minimalizacji ryzyka wynikających z RMP oraz dodatkowych zaleceń ze strony Agencji Rejestracyjnych,
 • Współuczestniczenie w zorganizowaniu i monitorowaniu badań PASS/DUS,
 • Przygotowywanie raportów dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych (PSUR/Addendum to PSUR) i raportowanie zgodnie z regulacjami prawa EU i non EU,
 • Opracowanie Addendum to Clinical Overview (ADCO) na potrzeby prowadzonych procesów rejestracji,
 • Wnioskowanie o aktualizację druków informacyjnych tj. ulotek dla pacjenta, charakterystyk produktów leczniczych oraz tekstów oznakowania opakowań ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami EMA, Narodowych Agencji Rejestracyjnych,
 • Współudział w przygotowywaniu i weryfikacji umów dotyczących wymiany informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego (SDEA) pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi i innymi kontrahentami,
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Adamed z zakresu systemu bezpieczeństwa Farmakoterapii,
 • Raportowanie informacji o produktach leczniczych do systemu Eudravigilance (xevMPD).
Co jest dla nas ważne?
 • Wykształcenie wyższe medyczne (preferowane kierunki: medycyna, farmacja i pokrewne),
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w obszarze Pharmacovigilance,
 • Znajomość Prawa farmaceutycznego, rozporządzeń wykonawczych, dyrektyw, rozporządzeń i wytycznych EU i non EU w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii produktów leczniczych oraz znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych,
 • Umiejętność tworzenia prezentacji i prowadzenia szkoleń,
 • Znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany),
 • Znajomość MS Office.