Praca: Sekretarka


Sekretarka
Miejsce pracy: Miętno

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Z NAMI BĘDZIESZ:
 • prowadzić bieżącą obsługę spraw administracyjno-biurowych
 • wspierać Dział Personalny i Wynagrodzeń w obszarze kadr
 • nadzorować prawidłowy obieg dokumentów w firmie
 • ewidencjonować pocztę przychodzącą i wychodzącą
 • organizować i obsługiwać spotkania biznesowe
 • przygotowywać raporty zgodnie z bieżącymi potrzebami
PASUJESZ DO NAS JEŚLI:
 • masz wykształcenie wyższe
 • znasz język angielski w stopniu bardzo dobrym
 • masz doświadczenie na podobnym stanowisku
 • biegle obsługujesz pakiet MS Office
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą
 • bardzo dobrze organizujesz swój czas pracy
 • jesteś komunikatywny
Z NAMI ZYSKASZ:
 • umowę o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego
 • prywatną opiekę medyczną współfinansowaną przez pracodawcę
 • system kafeteryjny MyBenefit
 • realny wpływ na organizację pracy poprzez możliwość udziału w wewnętrznych grupach projektowych
 • dostęp do biblioteki wiedzy biznesowej i branżowej
 • szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
 • systemy premiowe
 • Pracownicze Plany Emerytalne
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • nastawienie na rozwój (szkolenia, rekrutacje wewnętrzne)
 • długotrwała współpraca
 • lektoraty języków obcych w godzinach pracy
 • konkursy dla dzieci pracowników
 • coroczne badanie satysfakcji z pracy
Dlaczego My:
 • prywatna firma z polskim kapitałem
 • działamy społecznie
 • dbamy o środowisko naturalne
W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.