Sekretarka w wydziale łączności i informatyki kwp w łodzi

Praca: Sekretarka w wydziale łączności i informatyki kwp w łodzi


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Sekretarka w wydziale łączności i informatyki kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/5918
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dokumentacji zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określanych w przepisach resortowych lub wynikających z pracy w sekretariacie,- wykonywanie połączeń rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych,- udzielanie informacji interesantom odnośnie załatwiania spraw w zakresie przysługujących kompetencji,- wykonywanie odpowiedzi na pisma,- odbieranie korespondencji z Poczty Specjalnej lub dyżurki KWP w Łodzi,- analiza, rejestrowanie, rozdzielanie i przekazywanie zewidencjonowanej korespondencji wg właściwości rzeczowej i miejscowej pracownikom Wydziału, komórkom KWP w Łodzi i jednostkom podległym,- wspomaganie zadań związanych z opracowaniem i dystrybucją korespondencji, w tym sporządzanie i wysyłanie korespondencji wydziału za pośrednictwem poczty specjalnej,- prowadzenie ewidencji kwaterunkowej oraz p.poż,- sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały biurowe,- prowadzenie ewidencji kluczy i pieczęci,- znajomość zakresu prac kancelarii,- dbałość i zgodne z przepisami wykorzystywanie powierzonego do eksploatacji sprzętu,- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. właściwych dla zajmowanego stanowiska i zakresu powierzonych obowiązków,- wykonywanie innych poleceń Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi.Warunki pracy:- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- oświetlenie naturalne i sztuczne,- wysiłek fizyczny,- stres związanych z obsługą klienta.DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl3.Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.5.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.6.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Inne informacje:- wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + wysługa lat ,- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: średnieumiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MsOffice, pracy w zespole i komunikatywność.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziZobacz podobne oferty

h3

Kosmetyczka

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Łęczyca
Dodane: wczoraj
Praca z klientem jako kosmetyczka Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: kosmetolog Wymagania inne: wykształcenie min. średnie o kierunku kosmetolog umiejętności techniczne -...
POZNAJ OFERTĘ

Elektromonter instalacji elektrycznych (fp)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
-naprawa,-serwis,montaż instalacji elektrycznych, Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: prawo jazdy kat B Wymagania inne: podstawy elektryki
POZNAJ OFERTĘ

Ślusarz-spawacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
wykonanie i montaż stalowych elementów stolarki/ślusarki budowlanej Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak
POZNAJ OFERTĘ

Piekarz piecowy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie/ Głowno
Dodane: wczoraj
Piekarnia Jerzy Gocek z Głowna zatrudni piekarza piecowego, piekarza ciastowego z doświadczeniem oferujemy dobre warunki pracy, miłą atmosfere, wysokie zarobki Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze...
POZNAJ OFERTĘ