Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120081

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,

 • budynek wyposażony w windę, na każdej kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały i kompletuje dokumentację. Materiały związane są z rozpatrywaniem wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg podatkowych i pomocy publicznej w celu ich dalszej weryfikacji,
 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w wyżej wymienionych sprawach,
 • Wprowadza do systemów informatycznych przychodzące wnioski, wydane decyzje, postanowienia, wygaszenia dotyczące ulg podatkowych i pomocy publicznej w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz prawidłowości i rzetelności sprawozdań,
 • Udziela podatnikom rzetelnej informacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego w zakresie rzeczowym komórki organizacyjnej w celu dostarczenia podstawowej wiedzy podatnikom,
 • Wykonuje niezbędne działania należące do wierzyciela,
 • Sporządza sprawozdania w zakresie realizowanych działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego, ustawa Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów


Zobacz podobne oferty

h3

Referent ds. organizacyjnych i archiwumm

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Garbalin
Dodane: wczoraj
1. Gromadzenie, ewidencjonowanie zbioru uregulowań wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki; przekazywanie ich do umieszczenia w wewnętrznej sieci komputerowej INTRANET; 2. Gromadzenie, ewidencjonowanie...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2023-05-23
ZAPOZNANIE SIĘ Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE, KPA, ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WYSYŁANIE KORESPONDENCJI, OBSŁUGA SYSTEMU E-URZĄD, OPISYWANIE TECZEK SPRAW, WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY....
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Lokalizacja: łódzkie/ Rawa Mazowiecka
Dodane: 2023-05-23
Pomoc w obsłudze klientów, porządkowanie korespondencji, pomoc w wydawaniu zaświadczeń, kierowanie ubezpieczeniowych na stanowiska merytoryczne właścicwe do rozpatrzenia spraw w ramach SOK. Wymagania konieczne:...
POZNAJ OFERTĘ

Referent ds. turystyki + st fp

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-05-22
- zapoznanie się z systemami rezerwacyjnymi,- poznanie zasad organizacji i kalkulacji imprez turystycznych,- tworzenie baz,- zapoznanie się z ofertami organizatorów,- przygotowywanie ofert wyjazdowych Wymagania...
POZNAJ OFERTĘ