Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 85776

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno – biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku dwupiętrowym,

 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
  w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi),

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje wpływające do Urzędu tytuły wykonawcze w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej
 • Kompletuje akta egzekucyjne otrzymane od innych organów egzekucyjnych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z tytułów wykonawczych
 • Prowadzi korespondencje z wierzycielami w zakresie skierowanych wniosków o przeprowadzenie egzekucji administracyjnej
 • Podejmuje działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, grzywien, kar pieniężnych oraz innych należności pieniężnych i niepieniężnych podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej, a tym także na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy
 • Poszukuje składników majątkowych zobowiązanego w terenie oraz dostępnych systemach informatycznych
 • Udziela informacji stronom postępowania egzekucyjnego
 • Prowadzi, kompletuje i archiwizuje dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym
 • Wykonuje postanowienia prokuratora i sądu o konfiskatę mienia i przepadku rzeczy
 • Prowadzi sprawy z zakresu spisu inwentarza spadku na zlecenia sądu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty

  h3

  Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2021-10-21
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...
  POZNAJ OFERTĘ

  Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2021-10-21
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...
  POZNAJ OFERTĘ

  Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2021-10-20
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze...
  POZNAJ OFERTĘ

  Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Wieluń
  Dodane: 2021-10-20
  Warunki pracy WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy...
  POZNAJ OFERTĘ