Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wieluń
Ogłoszenie o naborze Nr 136726

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu,
 • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku trzypiętrowym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku przy głównym wejściu znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługuje i wspiera podatników i płatników, w tym udziela informacji z zakresu prawa podatkowego, w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych.
 • Przyjmuje, weryfikuje pod względem formalnym i rejestruje w systemie informatycznym deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w celu gromadzenia informacji dotyczących wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podatników i płatników.
 • Przygotowuje zaświadczenia, za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, w celu wydania na wniosek podatnika.
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu gromadzenia informacji dotyczących wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podatników i płatników.
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w celu umożliwienia klientom korzystania z e-usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego i ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Zobacz podobne oferty

h3

Referent ds persolalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Lokalizacja: łódzkie/ Wieluń
Dodane: 2024-05-20
Redagowanie oraz zamieszczanie ogłoszeń o pracę na portalach internetowych oraz społecznościowych.Umawianie kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.Analiza i selekcja CV.Administrowanie bazy danych pracowników...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-05-19
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH, REDAGOWANIE PISM Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O LASACH Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne:
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Lokalizacja: łódzkie/ Poddębice
Dodane: 2024-05-19
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, miejsce pracy: budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne, obsługa urządzeń biurowych...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-17
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów...
POZNAJ OFERTĘ