Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 135300

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku, w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi),
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji, stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji i innych dokumentów bez udziału podatnika, a także dokonuje czynności sprawdzających z udziałem podatnika w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Sporządza protokoły z czynności sprawdzających lub z oględzin lokalu,
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowań podatkowych,
 • Dokonuje korekt z urzędu w przypadku, gdy deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki,
 • Kieruje wezwania do podatnika w przypadku złożenia deklaracji błędnej w celu jej skorygowania oraz złożenia wyjaśnień, gdy błędy nie są błędami rachunkowymi ani nie stanowią oczywistej omyłki,
 • Kieruje wezwania do podatników w związku z brakiem deklaracji, mimo takiego obowiązku lub złożeniem deklaracji po terminie,
 • Kieruje wezwania do podatnika do okazania dokumentów, gdy podatnik złożył deklarację, z której wynika, że skorzystał z ulg podatkowych,
 • Sporządza odstąpienia od zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz wniosków o ujawnieniu czynu zabronionego,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami, jednostkami organizacyjnymi KAS i innymi organami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego oraz ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów


Zobacz podobne oferty

h3

Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
Warunki pracy praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-04-16
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-04-16
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: łódzkie/ Piotrków Trybunalski
Dodane: 2024-04-15
sporządzanie i przygotowywanie dokumentacjowprowadzanie dokumentów do systemyów informatycznycharchiwizacja dokumentównadawanie przesyłek listowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat),...
POZNAJ OFERTĘ