Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129742

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 • Praca wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej.
 • Narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. Komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym.
 • Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku, w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi).
 • Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu sprawdzenia terminowości składania deklaracji, stwierdza formalną poprawność deklaracji i innych dokumentów bez udziału podatnika, a także dokonuje czynności sprawdzających z udziałem podatnika w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, sporządza protokoły z czynności sprawdzających lub z oględzin lokalu.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowań podatkowych.
 • Dokonuje korekt z urzędu w przypadku, gdy deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
 • Kieruje wezwania do podatnika w przypadku złożenia błędnej deklaracji, w celu jej skorygowania oraz złożenia wyjaśnień, gdy błędy nie są błędami rachunkowymi ani nie stanowią oczywistej omyłki.
 • Kieruje wezwania do podatników w związku z brakiem deklaracji, mimo takiego obowiązku lub w związku ze złożeniem deklaracji po terminie.
 • Kieruje wezwania do podatnika, do okazania dokumentów, gdy podatnik złożył deklarację, z której wynika, że skorzystał z ulg podatkowych.
 • Sporządza odstąpienia od zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz wniosków o ujawnieniu czynu zabronionego.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami, jednostkami organizacyjnymi KAS i innymi organami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-28
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-27
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie/ Zgierz
Dodane: 2023-11-26
Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych Zakres zadań...
POZNAJ OFERTĘ

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-26
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie w pozycji...
POZNAJ OFERTĘ