Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
 • budynek wyposażony w windę,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu lub dekretacji.
 • Przyjmuje korespondencję zewnętrzną wpływającą do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, gońca. Sprawdza dokumentację pod względem formalnym i zgodności z właściwością miejscową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Dekretuje korespondencję przychodzącą w zakresie niezastrzeżonym dla kierownictwa urzędu, rejestruje w komputerowych systemach kancelaryjnych oraz przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności w sprawach obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem oraz eksploatacyjno- zaopatrzeniowych.
 • Archiwizuje dokumenty komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność negocjacji
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania urzędu
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych
 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów i Izb Administracji Skarbowej obsługiwanych na stanowisku pracy


Zobacz podobne oferty

h3

Referent - stażysta w referacie postępowania podatkowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Łęczyca
Dodane: 2023-10-01
1. Zapoznanie się z zakresem działalności, zadaniami i organizacją urzędu oraz aktami prawa wewnętrznego.2. Wprowadzanie wpływających dokumentów do systemów informatycznych.3. Obsługa korespondencji...
POZNAJ OFERTĘ

Sekretarz

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-29
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Częste kontakty zewnętrzne...
POZNAJ OFERTĘ

Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-29
Warunki pracy -Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, -Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało...
POZNAJ OFERTĘ

Referent ds. zatrudnienia osadzonych

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Garbalin
Dodane: 2023-09-29
1. Obsługa urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracy biurowej.2. Prowadzenie dokumentacji zatrudnionych osadzonych.3. Pbsługa programu "Płatnik".4. Ewidencjonowanie próś i wydawanie zaświadczeń dla osób...
POZNAJ OFERTĘ