Referent prawno-administracyjny

Praca: Referent prawno-administracyjny


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 113699

Warunki pracy


 • Praca związana z obsługą prawną wykonywana głównie w siedzibie inspektoratu

 • Możliwe wyjazdy (wyjścia) służbowe, ale sporadyczne przy użyciu samochodu służbowego (bez kierowcy służbowego)

 • Praca w niewielkich pomieszczeniach biurowych

 • Korytarze w budynku są wąskie, toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Praca przy monitorze ekranowym komputera stacjonarnego lub przenośnego w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy (powyżej czterech godzin dziennie)

 • Praca związana jest z bezpośrednią obsługą interesantów w siedzibie inspektoratu w celu udostępniania akt spraw oraz udzielania stosownych wyjaśnień

 • Prowadzenie licznych rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań

 • Praca polegająca na analizie zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być napisana mało czytelnym pismem odręcznym

 • Stanowisko pracy jest wyposażone w sprzęt komputerowy oraz urządzenia biurowe

 • Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku

 • Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy (winda)

 • W pomieszczeniach inspekoratu obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu

 • Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień umożliwa nabycia cennego doświadczenia oraz przyczyni się w krótkim czasie do podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę prawną Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
 • Prowadzi postępowania administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami Prawa budowlanego
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień oraz pism wydawanych przez Powiatowego Inspektora
 • Opiniuje pod względem formalno - prawnym decyzje administracyjne, postanowienia oraz pisma opracowane przez pracowników Inspektoratu
 • Opiniuje pod względem formalno - prawnym regulamin, instrukcje i zarządzenia wydane przez Powiatowego Inspektora
 • Wykonuje inne polecenia i zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Sprawna obsługa pakietu MS Office oraz programów biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość ustawy o Służbie Cywilnej i dziedzin pokrewnych
 • Dobra znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność, zdyscyplinowanie, punktualność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Bardzo wysoki poziom kultury osobistej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty

  h3

  Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: wczoraj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną...
  POZNAJ OFERTĘ

  Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: wczoraj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie, praca...
  POZNAJ OFERTĘ

  Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: wczoraj
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze...
  POZNAJ OFERTĘ

  Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2023-01-27
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca,...
  POZNAJ OFERTĘ