Praca: Referendarz


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100396

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy.

 • Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych.

 • Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki, zanieczyszczenia gazowe).

 • Praca w systemie zmianowym (3 zmiany), również w nocy  oraz w szczególnych przypadkach w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy

 • prowadzenie pojazdu służbowego.

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca wymaga dużej odporności na stres w związku z prowadzonymi kontrolami i możliwościa wystepienia zagrożenia korupcją. Wymagana sprawność fizyczna.

 • W siedzibie  WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska
 • Uczestniczy w opracowaniu i prowadzeniu działań pokontrolnych(przygotowanie zarządzeń pokontrolnych, przygotowywanie wystąpień do organów administracji publicznej, wniosków do organów ścigania), w celu wyegzekwowania od podmiotów korzystających ze środowiska usunięcia naruszeń
 • Uczestniczy we wszczęciu i prowadzeniu postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wstrzymania użytkowania instalacji, w celu wyegzekwowania usunięcia naruszeń
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania, analizy i opracowaia tematycznie związane z wykonywanym zakresem pracy, przestrzega prawidłowego ewidencjonowania informacji w komputerowych bazach danych, w szczególności w ISK

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość KPA
 • Umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, internetu oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu, myślenie analityczne, umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B (wraz z praktyczną umiejętnością kierowania pojazdami)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,


Zobacz podobne oferty

h3

Referent do spraw ofertowania

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: wczoraj
Przegląd portali internetowych pod kątem wyszukania zapytań ofertowych; analiza zapytań ofertowych. SIWZ, SWZ, itp., pod kątem wymagań dotyczących dostarczenia dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego;...
POZNAJ OFERTĘ

Referent do spraw kontroli jakości

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: wczoraj
Sporządzanie list śledzenia i materiału, z którego zbudowane są wyroby; poznanie zasad funkcjonowania modułu produkcyjnego systemu Vetro oraz poznanie specyfikacji materiałów i wyrobów używanych do produkcji...
POZNAJ OFERTĘ

Młodzszy referent w wydziale promocji, kultury i sportu

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Łęczyca
Dodane: wczoraj
1. Prace organizacyjno - biurowe, przygotowywanie i realizacja projektów.2. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym wydawnictw i innych.3. Promocja powiatu, pomoc przy realizacji wydarzeń plenerowych, szkoleń,...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy referent

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Pabianice
Dodane: wczoraj
praca biurowa zgodnie z harmonogramem stażu / NABÓR staż F.P. alg./ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
POZNAJ OFERTĘ