Praca: Radca prawny


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132804

Warunki pracy

zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: Sądy powszechne i administracyjne - reprezentowanie Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu w celu obrony interesów Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach

Zakres zadań

  • wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Wojewody i Urzędu, w tym opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego
  • występowanie w roli pełnomocnika Wojewody i Dyrektora Generalnego przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi w celu obrony interesów Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
  • przygotowanie informacji, zestawień w sprawach toczących się procesów oraz zakończonych sporów sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe , tytuł zawodowy radcy prawnego


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe