QA Automation Specialist (4G/5G Solution)

Praca: QA Automation Specialist (4G/5G Solution)


QA Automation Specialist (4G/5G Solution)
[online recruitment]
Location: woj. łódzkie
Reference number: VR-59408
Project Description:

Our client is one of the leading providers of telecommunication services and technologies in the world. Together, we are creating and integrating a cloud-native 4G/5G core network solution focusing on Private 5G Solution, using cloud microservices architecture.

Responsibilities
 • You will be responsible for learning the product and assure its quality
 • When given direction of an area to test, you shall be capable of producing test plan and set of tests to cover that feature
 • Take care of quality of the product on both component and solution levels, implementing the test strategy
 • Automation of tests and solution including CI
 • Interacting with multiple dev teams to make sure the end solution is integrated and verified on the higher level
 • Working in cloud environment (k8s, Docker)
Skills
 • 2+ years of automation testing in Python
 • Solid working knowledge of Linux and networking (SCTP, TCP, HTTP, UDP)
 • Experience or education in telecommunications area
 • Good English
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.


Zobacz podobne oferty

QA Automation Specialist

Luxoft

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: dzisiaj
Collaborate with team which consists of local developers and clients representatives, Product Owner on all project stages to ensure testing process is properly detailed and handled with appropriate attention starting from...
POZNAJ OFERTĘ

Manual Tester

Luxoft

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: dzisiaj
Reviews and analyzes system specifications Executes test scripts and reviews results Reports and documents technical issues Coordinates with client QA Test planning, Communication, Manual testing experience
POZNAJ OFERTĘ

Tester Manualny

Avenga

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: dzisiaj
OBOWIĄZKI: Przeprowadzanie testów oprogramowania Opracowywanie dokumentacji testowej Przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych Rejestracja wyników testów, zgłaszanie incydentów Analiza dokumentacji...
POZNAJ OFERTĘ

QA Engineer Specialist

Luxoft

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: wczoraj
Develop and maintain test plans, manual and automated test scripts for user interface, functionality, system and "ad-hoc testing". Web and API qualification will be primary QA focus areas, backend data validation will...
POZNAJ OFERTĘ