Pracownik w Zespole Sprzedaży i Obsługi Contact Center

Praca: Pracownik w Zespole Sprzedaży i Obsługi Contact Center


Pracownik w Zespole Sprzedaży i Obsługi Contact Center

Centrum Obsługi Klienta Detalicznego / Zespół Sprzedaży i Obsługi Contact Center

Miejsce pracy: Łódź

Nr ref.: CEN/MS/31/2018

Jako pracownik Contact Center będziesz odpowiedzialny za:

 • udział w telefonicznych akcjach wychodzących o charakterze informacyjnym
 • nawiązywanie kontaktów z Klientami Banku w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie badań ankietowych
 • budowanie pozytywnego wizerunku Banku w kontaktach z Klientami

Jeśli:

 • lubisz rozmawiać i potrafisz słuchać
 • jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję i poprawnie się wysławiasz
 • myślisz kreatywnie i charakteryzujesz się wysoką inwencją własną
 • jesteś odporny na stres i nie boisz się pracy pod presją czasu
 • lubisz wyzwania i osiąganie postawionych celów
 • masz pozytywne nastawienie i motywację do działania
 • odpowiada Ci praca zmianowa i jesteś dyspozycyjny
 • posiadasz minimum wykształcenie średnie, zdolność szybkiego uczenia się i liczysz na rozwój
 • posiadasz doświadczenie w pracy w call center (będzie dużym atutem)

Czekamy właśnie na Ciebie!

Dołączając do nas zyskujesz!

 • umowę zlecenia, gwarantującą elastyczny czas pracy
 • wpływ na swoje wynagrodzenie, uzależnione od wyników i zaangażowania
 • profesjonalny system szkoleń, dający możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w bankowości
 • pracę w młodym zespole

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawartych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego S.A. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

4. Udostępnienie danych osobowych
Pani /Pana dane będą udostępnione firmie eRecruitment Solutions sp. z o.o.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.