Młodszy / Starszy Specjalista / Ekspert ds. Projektowania

Praca: Młodszy / Starszy Specjalista / Ekspert ds. Projektowania


„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Spółka wykonuje również powierzone zadania własne gminy z zakresu rewitalizacji.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista / Ekspert ds. Projektowania

cały etat (1/1)

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Opracowaniem kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfiką techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentacjami branżowymi, kosztorysami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do wykonania robót budowlanych dla potrzeb prowadzonych przez Spółkę inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Sprawowaniem nadzorów autorskich w szczególności w zakresie:
  • uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku wykonywania prac,
  • sporządzania opracowań korygujących dokumentację projektową,
  • uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
  • udział w naradach oraz wszelkich innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji.
 • Zlecaniem i nadzorowaniem realizacji elementów projektów budowlano-wykonawczych niezbędnych do wykonania robót budowlanych wykraczających poza kompetencje wynikające z posiadanych uprawnień budowlanych.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska).
 • Posiadania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod – kan lub inne pokrewne niezbędne do projektowania sieci i instalacji wod-kan.
 • Doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem w branży wod-kan:
  - min. 1 rok po uzyskaniu uprawnień budowlanych dla stanowiska Młodszego Specjalisty ds. Projektowania,
  - min. 3 lata po uzyskaniu uprawnień budowlanych dla stanowiska Starszego Specjalisty ds. Projektowania
  - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych dla stanowiska Ekspert ds. Projektowania.
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office, AutoCad.
 • Prawo jazdy kat. B (z praktyką).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki www.lsi.lodz.pl w biuletynie informacji publicznej (BIP) w zakładce kariera-oferty pracy.