Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98061

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego


kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe do spraw funduszy i polityki regionalnej


kilka razy w roku: ministerstwo właściwe do spraw finansów


Inne: praca w stresie pod presją czasu


 

Zakres zadań

 • obsługa zadań inwestycyjnych w szczególności przygotowywanie umów/wniosków, weryfikacja formalno - merytoryczna wniosków o uruchomienie dotacji, dyspozycja o uruchomienie wniosków
 • rozliczanie końcowe zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i rezerw celowych/ogólnej
 • monitoring w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa. Monitorowanie potrzeb w sprawie konieczności dokonywania zmian udzielonej dotacji, ich wysokości i przeznaczenia, przygotowywanie stosownych wniosków o dokonanie zmian w budżecie Wojewody
 • obsługa zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w szczególności weryfikacja wniosków, przygotowywanie umów, aneksów do umów oraz weryfikacja rozliczenia końcowego zadania
 • współudział w planowaniu budżetu (tradycyjnego i zadaniowego) Wojewody w zakresie Programu oraz innych zadań realizowanych przez Oddział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawo zamówień publicznych, podstawowe założenia ustawy budżetowej na dany rok, prawo budowlane, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
 • umiejętności organizacyjne, zdolność do analitycznego myślenia, dokładność, otwartość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego komunikatywnie


Zobacz podobne oferty

h3

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2022-05-19
Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach) stres spowodowany...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

Lokalizacja: łódzkie/ Łask
Dodane: 2022-05-15
Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Piotrków Trybunalski
Dodane: 2022-05-15
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Wysiłek fizyczny Praca w laboratorium w trudnych warunkach środowiskowych: kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: łódzkie/ Piotrków Trybunalski
Dodane: 2022-05-15
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca...
POZNAJ OFERTĘ