Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139540

Warunki pracy

Czynniki szczególne: praca w terenie, zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, konieczność podejmowania decyzji pod presją  czasu


Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w miesiącu: osoby kierujące i zatrudnione w jednostkach kontrolowanych, klienci zewnętrzni


kilka razy w roku: pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie,  Pracownicy jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli, w tym przygotowywanie programu kontroli z uwzględnieniem ryzyk kontroli, prowadzenie czynności kontrolnych, przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej zawierającej m.in. ustalenia, ocenę badanej działalności i zalecenia pokontrolne
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
 • opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej oddziału i Urzędu oraz projektu rocznego planu kontroli oddziału i Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, umiejętności prezentowania argumentacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu
 • doświadczenie merytoryczne i/lub wiedza prawnicza w obszarach objętych właściwością rzeczową oddziału
 • praca/staż w obszarze kontroli lub audytu


Zobacz podobne oferty

h3

Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa. Zakres zadań przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań rejestruje dokumenty...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Zakres zadań obsługuje bazę ERCDŚ, obsługuje bazę SWD, obsługuje system SWOP, obsługuje pocztę...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-19
Warunki pracy praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...
POZNAJ OFERTĘ